HÅLLBAR HÅRDROCK

Vi på Sweden Rock har under flera år arbetat för att på olika sätt minimera vår miljöpåverkan. Till exempel har vi sorterat och lämnat alla sopor till återvinning, använt oss av klimatvänlig energi och bytt till ett effektivt och vattensnålt sanitetssystem.

 

Under de senaste åren har vi fört ett mer systematiskt hållbarhetsarbete i syfte att strukturera och systematisera arbetet, samt att göra ytterligare framsteg inom området. Vi är övertygade om att ett större fokus på hållbarhet gör vår festival bättre, och genom att berätta om hur vi jobbar hoppas vi att kunna inspirera andra.  

 

Nedan beskriver vi några av de konkreta aktiviteter och projekt som berör hållbarhet.

 

Sopsortering och återvinning

Alla sopor som slängs inne på festivalområdet sorteras och återvinns. Detta är något som har gjorts i flera år och som vi förstås kommer att fortsätta med.

 

Energi och fordon

Via vår samarbetspartner Enkla Elbolaget förser vi festivalen med miljövänlig el, lokalt producerad i närområdet. Vi håller också succerssivt på att byta ut våra arbetsfordon mot mer miljövänliga alternativ, så som eldrivna fordon eller fordon som går på mer miljövänliga drivmedel. 2022 är t.ex. all diesel som används till generatorer & hjullastare är HVO100 (fossilfritt). Vi ersätter också vanlig bensin som tidigare används för våra 50 4-hjulingar med miljöbränsle från Aspen.

 

Sanitet

För några år sedan bytte vi ut våra vattenspolande toaletter mot vakuumspolande varianter. Tack vare detta minskade vi sanitetssystemets vattenförbrukning med 75 procent.

 

Mat och dryck 

Vi strävar efter att en allt större del av den mat och dryck som serveras under festivalen ska vara ekologisk och närproducerad. Vi vill också öka andelen vegetariska och veganska alternativ. Det innebär att vi aktivt efterfrågar dessa alternativ från våra samarbetspartners. För att minimera matsvinn har vi en plan för hur vi tillvaratar all överbliven mat som genereras av vår organisation. Personalmaten tas från regional leverantör som lagar från grunden med hälsosamma råvaror. 

 

Engångsmaterial
2022 tar vi ett stort steg i frågan kring engångsmaterial. Tidigare har allt det material vi tagit in själva varit komposterbart, men via ett nytt samarbete med Menigo och nya avtal har vi i år sett till att alla externa försäljare använder miljövänligt engångsmaterial. Effekten blir att alla anknutna till festivalen använder komposterbart material.

 

Merchandise

Vi strävar efter ett merchutbud där en allt större andel av produkterna är klimatsmarta, miljövänliga och etiskt producerade. 2022 är första året som alla t-shirts i kollektionen är producerade av ekologisk bomull.

 

Kommunikation och digitalisering

Vi omfamnar digitaliseringen och minimerar vår pappersförbrukning genom att fasa ut användningen av trycksaker. Som exempel kan nämnas att 2018 var det sista året som vi trycker ett programblad. Enbart genom det beslutet minskade vi vår pappersförbrukning med över 2000 kg papper. Vidare håller vi numera våra möten digital när helst det är möjligt.

 

Trygghet 

Att ha en trygg festival är också en del av att vara hållbar. Säkerhet har länge legat överst på vår agenda och för varje år utvecklar vi festivalen med besökarens säkerhet i åtanke. Några av de säkerhetshöjande åtgärderna vi gör i år är att i mesta möjliga mån separera gång- och fordonstrafik, införa kameraövervakning och utöka belysning. Vi ser till att entrévärdar och övrig säkerhetspersonal har rutiner för att säkerställa en trygg miljö för alla besökare.

 

Sweden Rock-kollo

Vi vill även ta vårt ansvar för mångfalds- och jämställdhetsfrågan inom hårdrockskulturen i ett större perspektiv. När det gäller vår Nemis-scen har vi och vår samarbetspartner Studiefrämjandet Musik redan idag som mål att 50 % av de band som spelar där ska ha kvinnliga musiker. I år har vi även startat ett Sweden Rock-kollo för att stötta unga tjejer som vill spela hårdrock. 4-9 juni genomför vi tillsammans med Studiefrämjandet vårt tredje Sweden Rock-kollo i ordningen. Läs mer

 

 

Vår hållbarhetsplan är ett första steg för oss och den utvärderas och utvecklas inför varje festivalsäsong. Forskning har visat att musikfestivaler är bra verktyg för att sprida medvetenhet och påverka människors beteende på ett positivt sätt, och genom att kommunicera dessa frågor hoppas vi kunna dra ett strå till stacken för att påverka omvärlden i en positiv riktning.

Eftersom vi numera är en del av ett globalt nätverk via Live Nation bedriver vi ett kontinuerligt och ömsesidigt utbyte av idéer med andra festivaler och aktörer i branschen. Läs mer om Green Nation och vår hållbarhetspolicy här

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK