HÅLLBAR HÅRDROCK

Vi på Sweden Rock har under många år arbetat för att på olika sätt minimera vår miljöpåverkan. Till exempel har vi sorterat och lämnat alla sopor till återvinning, använt oss av klimatvänlig energi och bytt till ett effektivt och vattensnålt sanitetssystem. Varje avdelning har dock arbetat med miljöaspekten på eget håll utan någon större samordning och vi har inte alltid varit så bra på att berätta för våra besökare om hur vi jobbar med detta. Under de senaste åren har vi därför fört ett mer systematiskt hållbarhetsarbete i syfte att strukturera och systematisera arbetet, samt att göra ytterligare framsteg inom området. Vi är övertygade om att ett större fokus på hållbarhet gör vår festival bättre, och genom att berätta om hur vi jobbar hoppas vi att kunna inspirera andra.  

 

Vårt hållbarhetsarbete startades upp med stöd av hållbarhetsbyrån LiveGreen och har omfattat allt från "hållbarhetsdetektiver", till interna workshops och analyser. Detta mynnade ut i en hållbarhetsplan som vi kallar "Hållbar Hårdrock". Planen omfattar både kort- och långsiktiga aktiviteter och åtgärder, och fungerar både som ett internt styrdokument och som modell för redovisning av hållbarhetsarbetet.

 

Nedan beskriver vi de aktiviteter som är igång och ger även några exempel på det vi planerar att göra framöver.

 

Sopsortering och återvinning

Alla sopor som slängs inne på festivalområdet sorteras och återvinns. Detta är något som har gjorts i flera år och som vi förstås kommer att fortsätta med.

 

Energi och fordon

Via vår samarbetspartner Enkla Elbolaget förser vi festivalen med miljövänlig el, lokalt producerad i närområdet. Vi strävar också efter att successivt ersätta våra fossilbränsledrivna fordon med mer miljövänliga alternativ. Tillägg 2019: vi byter ut ett antal bensindrivna arbetsfordon mot elcyklar. Vi kommer att driva våra arbetsfordon med miljövänligt bränsle.

 

Sanitet

För några år sedan bytte vi ut våra vattenspolande toaletter mot vakuumspolande varianter. Tack vare detta minskade vi sanitetssystemets vattenförbrukning med 75 procent.

 

Mat, dryck och engångsartiklar

Vi strävar efter att en allt större del av den mat och dryck som serveras under festivalen ska vara ekologisk och närproducerad. Vi vill också öka andelen vegetariska och veganska alternativ. Det innebär att vi framöver mer aktivt kommer att efterfråga dessa alternativ från våra samarbetspartners. För att minimera matsvinn har vi en plan för hur vi tillvaratar all överbliven mat som genereras av vår organisation. 2018 bytte vi ut alla plastbestick och tallrikar i våra egna restauranger mot nedbrytningsbara alternativ. Vi kommer även att efterfråga denna typ av engångsartiklar hos externa försäljare framöver, samt uppmuntra förpackningsfria alternativ. Tillägg 2019: Personalmaten tas från regional leverantör som lagar från grunden med hälsosamma råvaror. Alla dryckesglas på hela festivalområdet byts ut mot glas tillverkade av PLA (majsstärkelse). Till besökarna erbjuder vi fler vegetariska och veganska alterantiv än tidigare.

 

Merchandise

Vi strävar efter ett merchutbud där en allt större andel av produkterna är klimatsmarta, miljövänliga och etiskt producerade. Som en start erbjuder vi i år ett antal olika T-shirt-modeller som är producerade av ekologisk bomull.

 

Kommunikation och digitalisering

Vi omfamnar digitaliseringen och minimerar vår pappersförbrukning genom att fasa ut användningen av trycksaker. Som exempel kan nämnas att 2018 var det sista året som vi trycker ett programblad. Enbart genom det beslutet minskade vi vår pappersförbrukning med över 2000 kg papper. Vidare strävar vi mot att hålla våra möten via Skype när det är möjligt.

 

Trygghet och jämställdhet

Att ha en trygg festival är också en del av att vara hållbar. Säkerhet har länge legat överst på vår agenda och för varje år utvecklar vi festivalen med besökarens säkerhet i åtanke. Några av de säkerhetshöjande åtgärderna vi gör i år är att i mesta möjliga mån separera gång- och fordonstrafik, införa kameraövervakning och utöka belysning. Vi ser till att entrévärdar och övrig säkerhetspersonal har rutiner för att säkerställa en trygg miljö för alla besökare.

 

Vi vill även ta vårt ansvar för mångfalds- och jämställdhetsfrågan inom hårdrockskulturen i ett större perspektiv. När det gäller vår Nemis-scen har vi och vår samarbetspartner Studiefrämjandet redan idag som mål att 50 % av de band som spelar där ska ha kvinnliga musiker. I år har vi även startat ett Sweden Rock-kollo för att stötta unga tjejer som vill spela hårdrock. Tillägg 2019: 2-5 juni genomför vi vårt andra Sweden Rock-kollo i ordningen.

 

Vår hållbarhetsplan är ett första steg för oss och den utvärderas och utvecklas inför varje festivalsäsong. Forskning har visat att musikfestivaler är bra verktyg för att sprida medvetenhet och påverka människors beteende på ett positivt sätt, och genom att kommunicera dessa frågor hoppas vi kunna dra ett strå till stacken för att påverka omvärlden i en positiv riktning.

Eftersom vi numera är en del av ett globalt nätverk via Live Nation bedriver vi ett kontinuerligt och ömsesidigt utbyte av idéer med andra festivaler och aktörer i branschen. Läs mer om Green Nation och vår hållbarhetspolicy här. Under festivalen 2018 skapade vi, tillsammans med Live Green, dessutom en hållbarhetsmonter på festivalområdet, där intresserade besökare kunde dela med sig av sina egna tankar och idéer. 

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK