kolloRocken - och framför allt hårdrocken - hör till musikbranschens allra mest mansdominerade genrer. Vi på Sweden Rock Festival har i samarbete med Studiefrämjandet länge strävat efter att ge fler tjejer en naturlig plats på festivalens scen för nya band. Därför föddes 2018 Sweden Rock-kollo - ett gemensamt initiativ för att ytterligare uppmuntra, stödja och främja tjejer som vill spela hårdrock. 

 

Unga tjejer börjar musicera i ungefär samma utsträckning som unga killar, men tyvärr är det oproportionerligt få av dem som väljer att ägna sig åt hårdrock. Orsakerna till detta är sannolikt många och komplicerade, men klart är att det kommer att krävas både attitydförändringar i samhället i stort och långsiktiga insatser från musikbranschens alla aktörer för att komma till rätta med situationen.

 

Sveriges största studieförbund inom musik och Sveriges största hårdrocksfestival ville gärna bidra till att göra skillnad. Utöver den scen för ny musik som de drivit på festivalen i över 15 års tid (Nemis - New Music in Sweden) skapades därför ett skräddarsytt rockkollo för tjejer. 

 

Studieförbundet märker att det redan i tidiga åldrar finns en föreställning om att hårdrock är "någon slags killgrej". En anledning till detta som ofta nämns är att tjejer traditionellt inte har haft så många kvinnliga förebilder att se upp till inom hårdrocken. Med Sweden Rock-kollo vill vi nå ut på en ny nivå och visa intresserade tjejer att de hör hemma i banden och på scenerna lika mycket som i publiken.

 

Sweden Rock-kollo arrangeras för tjejer i åldern 14 - 17 år, under samma vecka som festivalen går av stapeln. Kollot innefattar bl.a. ett studiebesök på festivalen och är förlagt till det anrika Hällevikslägret som ligger i närheten. Där det finns förutsättningar för att rigga upp flera replokaler så att deltagarna kan leva, lära och andas rockmusik i tre dagar. 

 

Syftet med Sweden Rock-kollo är att sammanföra och inspirera unga tjejer som vill spela rockmusik i band. Vår förhoppning är att många som idag sitter ensamma på kammaren och spelar här får en chans att utveckla sina kunskaper tillsammans med andra och därmed stärks i sitt intresse. 

 

Anmälan till Sweden Rock-kollo 2023 kommer att öppnas i februari!

Håll utkik här och i festivalens sociala kanaler.

 

 

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK