pressack_0.jpg

Press/Media-ackreditering

- Ackrediteringsperioden för 2023 års festival är nu avslutad - 

För att kunna bli pressackrediterad till Sweden Rock Festival behöver du först och främst ha ett uttalat och verifierbart uppdrag (från en väletablerad tidning eller annan etablerad mediekanal) att bevaka festivalen.

 

Vidare behöver du noggrant fylla i alla uppgifter i ansökningssystemet. Notera att även om alla kriterier uppfylls och du blir godkänd, så är antalet gratis ackrediteringar begränsat (läs mer i ackrediteringssystemet när det är aktiverat). 

 

Alla som blir beviljade pressackreditering får access till presstält, presskonferenser och VIP-område. 

 

Fotovästar

Maxantalet fotografer som kan befinna sig i fotodiket framför scenen begränsar på ett naturligt sätt även det totala antalet fotovästar som kan delas ut. Under många år har efterfrågan på västar långt överskridit tillgången, och detta kommer förmodligen i allra högsta grad att vara fallet även i år. Beslut om vilka som får tillgång till fotovästar tas av pressteamet i maj.

 Övrigt
Om du har frågor som rör pressackrediteringen, är du välkommen att maila till hannes.emeus@swedenrock.com

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK