Tillgänglighet

Tillgängliga entréer, Parkering och Ledsagare

Om du som har en funktionsvariation och behöver använda tillgänglighetsanpassad entré eller parkering, kan du ansöka via länken nedan. Du har även möjlighet att ta med en assistent utan kostnad. 

 

Här söker du om armband, ledsagare och parkering: Anmälningsformulär

 

För att ta del av denna service så kommer det att krävas att du kan uppvisa läkarintyg.

 

Övrig service

Tillgänglighetsanpassade toaletter finns både på och utanför festivalområdet och finns utmärkta på kartan i vår app.

I båda entréer finns speciella fållor som personer med funktionsvariation har möjlighet att använda. 

 

Mer information

skickas ut innan festivalens början. 

 

Kontakt

info@swedenrock.com

 

   

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK