Rökning på festivalen

I juli 2019 trädde en ny svensk tobakslag med bestämmelser om rökfria miljöer i kraft.

Denna nya lag måste vi förstås förhålla oss till, samtidigt som vi behöver försäkra oss om en säker och väl fungerande festival.

 

I diskussion med de lokala myndigheterna har vi därför i år tagit fram sex rökzoner, samt satt följande regler på festivalområdet:

 

Rökning är helt förbjuden:

- på alla ytor som ligger under tak eller tältduk

- i samtliga barer och restauranger

- inne i alla foodcourts

- på taxiområdet

- på busshållsplatser

- vid entréer

 

Av omtanke om övriga festivalbesökare, rekommenderar vi att all rökning primärt sker på någon av de sex rökzoner som du ser markerade i gult på nedan karta.

 

Vill du ta med din mat och/eller dryck med in i rökzonerna så är det tillåtet.

 

Karta rökzoner

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK