Rökning på festivalen

I diskussion med de lokala myndigheterna har vi tagit fram sex rökzoner.

 

På plats är dessa zoner är markerade med gula flaggor med svart text.

Områdena kommer även att markeras i kartfunktionen i vår app.

 

Av omtanke om övriga festivalbesökare rekommenderar vi att all rökning sker på någon av de sex rökzonerna.

 

Rökning är helt förbjuden:

- på alla ytor som ligger under tak eller tältduk

- i samtliga barer och restauranger

- inne i alla foodcourts

- på taxiområdet

- på busshållsplatser

- vid entréer

 

Vill du ta med din dryck in i rökzonen så är det tillåtet.

 

Karta rökzoner

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK