Bilagor

För bilagor i Sweden Rock Magazine kontakta Janne Mattsson på 073- 981 58 00 eller via janne@swedenrockmagazine.com.

Leverans av annonsmaterial

Färdiga annonser skickas till emil@swedenrockmagazine.com senast vid angiven materialdeadline. Länkar varifrån annonsen kan laddas ned accepteras också. Vid stora filer var vänlig använd gratis överföringstjänster (www.sprend.com eller www.yousendit.com exempelvis). Vi ansvarar inte för fel i annons som kan härledas till fel i lämnat annonsmaterial.

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK